Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność naszych użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Database Whisperers sp. z o. o. sp. k. z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Chronimy dane osobowe użytkowników zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, zwanym RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych użytkowników

Zbieramy i przetwarzamy dane wprowadzone przez użytkowników do formularzy, w tym adresy poczty elektronicznej, imię i nazwisko w celu dokonania obsługi zgodnej z funkcją danego formularza.

Dane osobowe użytkowników podane w formularzu zapisu do newslettera przetwarzane są w celu wysyłki newslettera na podstawie zgód udzielonych przez użytkowników. Dane osobowe wprowadzone w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu dokonania procesu obsługi kontaktu handlowego.

Przechowujemy dane osobowe do momentu wycofania zgód na ich przetwarzanie.

Użytkownik może w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę, klikając w link zamieszczony na dole przesłanego mu newslettera lub pisząc mail na adres info@ora-600.pl. Po cofnięciu zgody przez użytkownika dane będą przetwarzane jedynie w celu ich usunięcia.

Nie przetwarzamy innych danych niż adresy e-mail, imię i nazwisko, w tym szczególnych kategorii danych osobowych.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze portalu www.ora-600.pl w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba osób uprawnionych przez administratora.

Prawa użytkowników

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy realizację przysługujących mu praw, które w zależności od przypadku mogą obejmować:

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Informacja dotycząca plików cookies

Niniejszy portal przetwarza informacje zawarte w plikach cookies. W przypadku zbierania informacji o użytkownikach są zbierane wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator portalu – Database Whisperers sp. z o. o. sp. k. z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

W ramach niniejszego portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach niniejszego portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Operator niniejszego portalu informuje, że w celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z portalu korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć w tym miejscu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu lub usunąć cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator niniejszego portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.

Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną pod adresem info@ora-600.pl.

Zmiany i aktualizacja Polityki prywatności

Możemy od czasu do czasu, wedle naszego uznania, aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli wprowadzimy zmiany do naszej Polityki prywatności, zamieścimy zmienioną Politykę prywatności na www.ora-600.pl.

Ostatnie zmiany: lipiec 2018 r.

 

Kontakt

Database Whisperers Rębecki, Rydz, Stawiarski Sp. J.
Al. Jerozolimskie 200
Wejście B, III piętro/ pokój 342
02-486 Warszawa
NIP: 5223199716
REGON: 388488080
+48 508 943 051
+48 661 966 009
info@ora-600.pl

Newsletter zapisz się żeby być na bieżąco